Asset Information

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) เป็น Blockchain สาธารณะ ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมใช้งานเครือข่ายได้ โดยมีสกุลเงินหลักในระบบคือ ETH ที่มีฟังก์ชั่นหน้าที่ดังนี้ 1) เป็นสกุลเงินดิจิทัล (Cyptocurrency) ที่ผู้ใช้สามารถซื้อขาย หรือโอนให้กันได้ 2)ใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการประมวลผล Smart Contract (ระบบสัญญาอัจฉริยะ)

Smart Contract เป็นระบบประมวลผลโปรแกรม และฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ทำให้ระบบ Smart Contract มีความน่าเชื่อสูง เที่ยงตรง และไม่สามารถแก้ไขตัวสัญญาที่เขียนไปแล้วได้ (ยกเว้นมีการระบุวิธีการแก้ไขในตัว Smart Contract นั้น ๆ ไว้ก่อนแล้ว)

ด้วยความสามารถของระบบ Smart Contract นี้เอง ทำให้ Ethereum สามารถออกเหรียญโทเค็น (ERC-20) เพิ่มเติมในระบบได้ อีกทั้งยังสามารถสร้าง DApp (App แบบไร้ศูนย์กลาง) และระบบ DeFi (ระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง) ได้อีกด้วย

Tether (USDT)

Tether(USDT)  นั้นเป็น Cryptocurrency ประเภท Stablecoin ที่มีมูลค่าเทียบเท่า U.S. Dollar ออกโดย Tether Operations Limited.

ด้วยความที่ USDT มีมูลค่าเทียบเท่า USD ทำให้คนนิยมนำไปใช้เป็นคู่การซื้อขายที่ทดแทนสกุลเงิน USD โดยตรง และเป็นเหรียญที่ใช้พักเงินระหว่างรอการซื้อขาย Cryptocurrency อื่น ๆ ได้

USDT นี้สร้างด้วยเทคโนโลยี ERC-20 โดย Tether Operations Limited. เป็นผู้ผลิตออกมาในตลาด และซื้อคืนกลับจากตลาด โดยทาง Tether Operations Limited. ได้ชี้แจ้งว่ามีการ backed ด้วยสินทรัพย์จริง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวปไซด์ของ Tether Operations Limited. ได้โดยตรง

Dai (DAI)

DAI เป็นเหรียญที่มีมูลค่าคงที่ (Stable coin) เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ โดยทุกเหรียญ DAI จะมีเงิน Cryptocurrency ค้ำประกันอยู่ภายใต้การดูแลของ MakerDAO เหรียญ DAI จึงเป็นเหรียญ Stable coin ที่มีความเป็น Decentralized สูง

USD Coin (USDC)

USD Coin หรือรู้จักกันในชื่อย่อว่า USDC เป็นเหรียญที่มีมูลค่าคงที่ (Stable coin) เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ โดยทุกเหรียญ USDC จะมีเงินดอลล่าร์ค้ำประกันอยู่ภายใต้การดูแลของ Circle ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Coinbase และถูกควบคุมโดยกฏหมายทำให้มีความน่าเชื่อถือ

Compound (COMP)

Compound เป็นโปรโตคอลบน Ethereum blockchain ที่สร้างตลาดเงินซึ่งเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ได้มาจากอัลกอริทึมโดยพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานสำหรับสินทรัพย์ซัพพลายเออร์ (และผู้ยืม) ของสินทรัพย์โต้ตอบโดยตรงกับโปรโตคอลรับรายได้ (และจ่าย) อัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยไม่ต้องเจรจาเงื่อนไขต่างๆเช่นระยะเวลาครบกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือหลักประกันกับเพื่อนหรือคู่สัญญา

Uniswap (UNI)

Uniswap เป็นโปรโตคอลสำหรับการแลกเปลี่ยนโทเค็น ERC-20 แบบไร้ศูนย์กลาง ไร้คนควบคุม โดยระบบ Smart contract ของ Uniswap จะคำนวนอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ อีกทั้งยังอนุญาติให้ทุกคนเป็นผู้ให้สภาพคล่อง (Liquidity Provider) ให้กับระบบ และจะได้ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเป็นการตอบแทน

Uniswap เป็นเหรียญที่มีจุดหมายในการ “แสดงสิทธิ” ในการบริหารจัดการ กำหนดความเป็นไป กำหนดค่า Parmeters ต่าง ๆ ในระบบ กำหนดการแจกจ่ายปันผล กำหนดการนำเงินกองทุนไปใช้ ซึ่งทุกกระบวนการที่กล่าวมานั้น กระทำผ่าน On-chain governance (ระบบการ vote ผ่าน Smart contract) ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย 1 เหรียญมีค่าเท่ากับ 1 เสียง

การดำเนินการใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ จะกระทำผ่าน Smart contract อีกชุด ที่ถูกนำเสนอเข้ามาพร้อมกับ Proposal เพื่อให้ทุกคนได้โหวตกัน และเมื่อผ่านการโหวต (Win) ระบบจะ Execute คำสั่ง Smart contract นั้น ๆ ทำให้การันตีได้ว่า ผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติจะเป็นไปตามการโหวตจริง ๆ

SushiSwap (SUSHI)

Sushi Swap เป็นเหรียญที่เกิดขึ้นบนแพรตฟอร์มของ Sushiswap ซึ่งเป็นแพรตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลยอดนิยมอีกหนึ่งแห่ง โดยผู้ใช้งานที่มีเหรียญ Sushi สามารถมีส่วนร่วมกับการกำหนดทิศทางของแพรตฟอร์มนี้

MakerDAO (MKR)

MakerDAO เป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจและไม่ได้รับอนุญาตที่อนุญาตให้ผู้ใช้ยืมเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีการตรึง Stablecoin ที่เรียกว่า Dai กับสินทรัพย์โทเค็นของพวกเขาและเพื่อให้ได้มาซึ่งเสถียรภาพด้านราคาในสกุลเงินดิจิทัลสร้างโอกาสในการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจโดยไม่ต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม

แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมได้รับการจัดการโดยชุดสัญญาอัจฉริยะแทนที่จะเป็นธนาคารทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างมากและสภาพคล่องทั่วโลกดีขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญกับการรวมทางการเงินและความยั่งยืนโปรโตคอลที่ไม่ได้รับอนุญาตของ MakerDAO จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและช่วยให้การเงินในจุดที่ก่อนหน้านี้แทบจะเป็นไปไม่ได้

MakerDAOกำลังทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งหลายรายที่ช่วยเราเชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงของบล็อกเชน สิ่งนี้ช่วยให้ บริษัท และบุคคลทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จาก Stablecoin แบบกระจายศูนย์ของเราด้วยการแลกเปลี่ยนกับ FIAT ในพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย

OmiseGO (OMG)

OmiseGO (OMG) คือแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างบน Ethereum platform ในลักษณะแบบกระจายศูนย์  โดยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการทำธุระกรรมทางการเงินได้ง่ายขึ้น  มีค่าธรรมเนียมราคาถูกและใช้ระยะเวลาในการทำธุระกรรมได้รวดเร็ว เช่น การโอนเงินระหว่างประเทศ  หรือ แม้แต่การแลกเปลี่ยนส่ิงอื่นๆที่มีมูลค่าได้ เช่น แลกเปลี่ยนคะแนนสมสมแต้มบัตรเครดิต หรือ อื่นๆที่มีมูลค่าแปลงมาเป็นดิจิทัลได้

เป้าหมายของ OmiseGo จะมี Product ออกมาทั้งหมด 3 อย่างด้วยกันคือ  
1. White Label Wallet  เป็น Open Source ที่จะทำธุระกรรมอยู่บน OMG Network    
2. Decentralize Exchange  เป็น ศูนย์ซื้อขายแบบไร้ตัวกลาง  ที่สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลได้
3. OMG Network  เป็น Network ที่ใช้เทคโนโลยี  Plasma  ช่วยให้รองรับการทำธุระกรรมได้รวดเร็ว

KyberNetwork (KNC)

KyberNetwork (KNC) เป็นโทเค็น Ethereum ที่ใช้สำหรับชำระค่าธรรมเนียมบนเครือข่าย Kyber

KNC ใช้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม Kyber Network เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ใช้เครือข่ายที่แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องเสียค่าธรรมเนียม (KNC) ซึ่งช่วยป้องกันการซื้อขายแบบล้างKNC ยังสามารถใช้สำหรับการกำกับดูแลบนเครือข่าย Kyber โดยพิจารณาจากจำนวน KNC ที่ผู้ใช้ถือ

นอกจากนี้ผู้ใช้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะได้รับสภาพคล่องทันทีเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

BandToken (BAND)

Band Protocol  เป็นแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆจากโลกแห่งความจริง เช่น ข้อมูลแมตแข่งกีฬา , ผลแข่งกีฬา , สภาพอากาศ , ข้อมูลหุ้น และอื่นๆ  เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในระบบบล็อกเชนด้วย Smart Contract   เพราะในระบบเครือข่ายของบล็อกเชนนั้นไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจริงที่น่าเชื่อถือนอกเครือข่ายของตน  ทำให้ Band Protocol ทำหน้าที่เหมือนเป็นจิ๊กซอว์ตรงกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลจากโลกแห่งความจริง ไปสู่เครือข่ายบล็อกเชน

Chain Link (LINK)

Chain Link กำลังพัฒนามิดเดิลแวร์บล็อกเชนที่ปลอดภัยซึ่งตั้งใจจะเชื่อมต่อสัญญาอัจฉริยะข้ามบล็อกเชนโดยอนุญาตให้สัญญาอัจฉริยะเข้าถึงทรัพยากรนอกเครือข่ายที่สำคัญเช่นฟีดข้อมูลเว็บ API และการชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารแบบเดิม

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ คือการสร้างสัญญาอัจฉริยะที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงจำเป็นต้องใช้อินพุตหลายตัวเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพตามสัญญาเช่นเดียวกับเอาต์พุตหลายรายการที่จะส่งผลกระทบต่อระบบภายนอกและ / หรือส่งการชำระเงินเพื่อทำสัญญาอัจฉริยะ Chainlink ให้สัญญาอัจฉริยะของคุณด้วยอินพุตและเอาต์พุตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด

Binance USD (BUSD)

BUSD เปิดตัวร่วมกับ Paxos และ Binance
Paxos เป็นผู้ดูแล USD และเป็นผู้ออก BUSD Paxos เป็น บริษัท เทคโนโลยีทางการเงินที่นำเสนอโซลูชั่นบล็อกเชนสำหรับสถาบันการเงินระดับโลก นำเสนอ Bankchain ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชำระบัญชีบล็อกเชนที่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของตลาดหลังการซื้อขายและ กระบวนการระบบด้านหลังในตลาดทุนและบริการชำระบัญชี บล็อกเชน สำหรับทองคำที่ไม่ได้ปันส่วน

ปัจจุบัน Paxos ดำเนินธุรกิจ stablecoin สามประเภท ได้แก่ PAX, PAXG และ BUSD

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ Paxos กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินขึ้นใหม่ โดยมีความต้องการที่จะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินใด ๆ ไปได้ทุกที่ในทันที - และด้วยเหตุนี้จึงทำให้การเข้าถึงเศรษฐกิจใหม่ทั่วโลกเป็นไปอย่างไม่ติดขัด

Paxosใช้แนวทางสองแง่ในการกำหนดกฎข้อบังคับที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินในปัจจุบันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สิ่งนี้ช่วยให้ Paxos สามารถดำเนินการเป็นประตูระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับอนาคตดิจิทัล

0x Protocol (ZRX)

0x Protocol (ZRX) เป็นโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดหาแพลตฟอร์มฟรีสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันและองค์กรต่างๆเพื่อสร้างบริการที่มีฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

0x เป็นโทเค็น ERC-20 ที่ให้แพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการรองรับโทเค็นทั้งหมดที่ออกด้วย Ethereum blockchain แพลตฟอร์ม 0x ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการปรับขนาดและใช้สำหรับนักพัฒนาที่มีทรัพยากรค่อนข้างต่ำ

แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้สำหรับงานพัฒนาที่หลากหลายเช่นการแลกเปลี่ยน crypto การจัดเก็บข้อมูลตลาดการทำนายและกรณีการใช้งานอื่น ๆ

Wrapped BTC (WBTC)

WBTC ย่อมาจาก Wrapped Bitcoin เป็นโทเค็น ERC20 ที่เทียบเท่ากับ Bitcoin โดย หนึ่ง WBTC จะเท่ากับหนึ่ง BTC (1:1) การเป็นโทเค็น ERC20 ทำให้การโอน WBTC เร็วกว่า Bitcoin ทั่วไป แต่ข้อดีที่สำคัญของ WBTC คือการรวมเข้ากับโลกของ Ethereum wallets, dapps และ smart contract

Loopring (LRC)

Loopring (LRC) เป็นโปรโตคอลการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบน Ethereum

Loopring (LRC) ช่วยในเรื่องการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ มีความรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และความปลอดภัยสูง โดยผู้ใช้สามารถเก็บสินทรัพย์ไว้ที่ตนเอง และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ทันทีแบบไม่ผ่านตัวกลาง เป็น exchange ที่ทำการ list order ของผู้ใช้งานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องทราบ private key และมีความสามารถที่จะรองรับ transaction ในปริมาณมาก

Synthetix Network (SNX)

SNX (Synthetix) คือ แพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบน Ethereum Platform โดยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงกับมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น หุ้น สกุลเงินในโลกแห่งความเป็นจริง สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และโลหะมีค่า เป็นต้น

Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token (BAT) เป็นโทเค็นที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานบน Brave Browser ซึ่งอยู่บน Ethereum Blockchain  

ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการโฆษณาดิจิทัลโดยการสร้างโทเค็นใหม่ที่ใช้แลกเปลี่ยนกันระหว่าง สื่อผู้เผยแพร่โฆษณา (Publishers)  ,  ผู้ลงโฆษณา (Advertisers) และ ผู้ใช้ (Users)  โดยแต่ละกลุ่มก็จะได้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปเช่น  
ผู้ลงโฆษณา(Advertisers)  ก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น , กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ตรงกลุ่มมากขึ้น , ลดการฉ้อโกงได้มากขึ้น

สื่อผู้เผยแพรโฆษณา  (Publishers) ก็จะได้รับ BAT Tokens จากพื้นฐานของกลุ่มผู้ใช้งานที่ดูโฆษณา รายได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของกลุ่มคนดูโฆษณา

ผู้ใช้ (Users) ก็จะได้รับ BAT Tokens จากการดูโฆษณาที่ตนเองสนใจ เป็นต้น

Aave Protocol (AAVE)

Aave Protocol (AAVE) เป็นโปรโตคอลทางการเงินแบบไร้ตัวกลาง ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถกู้ยืมคริปโตได้ ซึ่งผู้ให้กู้จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ และผู้กู้สามารถใช้คริปโตเป็นหลักประกันในการกู้เงินโดยใช้สภาพคล่องนี้ได้

นอกจากนี้ AAVE ยังมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมให้กับผู้ที่ถือเหรียญ Aave บนแพลตฟอร์มและยังทำหน้าที่เป็น Governance Token ซึ่งทำให้เจ้าของมีส่วนในการพัฒนาโปรโตคอลในอนาคต

Axie Infinity Shard (AXS)

Axie Infinity Shard (AXS) เป็นโทเคนของเกม Axie infinity ซึ่งทางผู้สร้างนั้นได้แรงบันดาลใจจากลักษณะการเล่นของ Pokemon โดยผู้เล่นสามารถเพาะเลี้ยงเหล่ามอนสเตอร์ที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งยังสามารถทำการต่อสู้ และสร้างอาณาจักรของตัวเองได้อีกด้วย

ในปี 2021 ผู้เล่นที่ได้รับ AXS สามารถใช้สิทธิในการกำกับดูแลนโยบายเกม กล่าวได้ว่า ผู้เล่นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล Axie อย่างแท้จริง

Digix Gold Token (DGX)

DGX เป็นเหรียญที่ได้รับการผูกมูลค่ากับทองคำและได้รับการสนับสนุนโดย DigixGlobal ของประเทศสิงคโปร์ มีมูลค่าเป็นอัตรา 1 ต่อ 1 ซึ่งผู้ใช้เหรียญ DGX สามารถนำไปแลกเป็นทองคำได้ โดยตัวผู้สร้างได้ออกแบบไว้ให้ตัวเหรียญนั้นสามารถเข้าถึงทองคำได้อย่างมีอิสระสูง

DGX มีลักษณะเด่น ใช้ซื้อขายแทนทองคำจริงสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในทองคำ โดยได้รับความสะดวกแบบเดียวกับ digital currency อย่าง bitcoin นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจมากคือเราสามารถซื้อ-ขายปริมาณน้อยๆ ได้โดยไม่มีผลกระทบกับราคา

นอกจากนี้ยังสามารถเป็น digital currency ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและราคาไม่ผันผวน สามารถทดแทนผู้ใช้งานที่ไม่เชื่อมั่นในมูลค่าของ digital currency เพราะ DGX มีทองคำจริงเป็นตัวค้ำประกัน และราคาของ DGX ก็ไม่ผันผวนจากการ trading เพราะราคาไปผูกอยู่กับทองคำ

Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion (SLP) เป็นโทเคนที่สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายเป็นรางวัลให้แก่ผู้เล่นในเกม Axie Infinity โทเคนมีลักษณะเป็นการใช้แทนค่าประสบการณ์ และสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างมอนสเตอร์ตัวใหม่

Yearn.Finance  (YFI)

Yearn.Finance  (YFI) เป็นบริการรวบรวมข้อมูลสำหรับนักลงทุนด้านการเงินแบบ Dercentralized  (DeFi) โดยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อให้นักลงทุนได้รับผลกำไรสูงสุดจากการทำฟาร์ม (Yield Framing)

สำหรับเป้าหมายของ Yearn.finance นั้นคือการลดความซับซ้อนของ DeFi ที่ขยายตัวตลอดเวลาให้กับสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีความถนัดในทางเทคนิค

“บริการของเราได้เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งเดิมเรียกว่า iEarn และได้มีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ใหม่ และนักพัฒนาได้เปิดตัวเหรียญภายในองค์กรที่มีชื่อว่า YFI”

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปี 2020 จากทีมผู้สร้างผู้หลงรักสุนัข Shiba Inu ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ถือเหรียญทั้งสิ้น 544,000 ทางทีมผู้สร้างได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ShibaSwap และสามารถนำเหรียญดังกล่าวมาใช้เพื่อการขุดหรือ BURY token ก็ได้ และทีมผู้สร้างมีความตั้งใจในการสร้าง the best Decentralized Ecosystem (DECO) เป็นผลให้เหรียญดังกล่าวมีการเติบโตที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

illuvium (ILV)

illuvium (ILV) เป็นโทเคนของเกม illuvium อยู่บน Ethereum blockchain  (ERC-20) ตัวเกมมีการผสมผสานระหว่างการผจญภัยและการต่อสู้แบบ PvP

ซึ่งสิ่งมีชีวิตในเกมนี้มีชื่อว่า illuvial สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่นอกจาก illuviDEX ทำให้สะดวกต่อการซื้อขายโดยผู้ถือโทเคนดังกล่าวมีสิทธิในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเกมอีกด้วย

Digix Gold Token (DGX)

TrustToken เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างโทเค็นที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงิน fiat ซึ่งผู้ใช้สามารถซื้อและขายได้อย่างง่ายดายทั่วโลกโดย Token Asset แรกของ บริษัท คือ TrueUSD ซึ่งเป็น stablecoin ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้แบบ 1 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัท เพิ่งเปิดตัว TrueGBP ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนเงินปอนด์ของอังกฤษและมีแผนจะแนะนำเหรียญที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินหลักอื่น ๆ บริษัท สร้างเชื่อมต่อระหว่าง fiat และ crypto currency อื่นๆ ผ่านทาง stablecoins ลดความขัดแย้งในตลาดการเงินทั่วโลกโดยการเพิ่มความเร็วและลดต้นทุนในการโอนมูลค่า

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ แพลตฟอร์ม TrustToken นั้นคือ จะเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่เชื่อถือได้สำหรับการสร้างโทเค็นการควบคุมและการทำธุรกรรมสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงบนบล็อคเชน