By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Asset Information

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) เป็น Blockchain สาธารณะ ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมใช้งานเครือข่ายได้ โดยมีสกุลเงินหลักในระบบคือ ETH ที่มีฟังก์ชั่นหน้าที่ดังนี้ 1) เป็นสกุลเงินดิจิทัล (Cyptocurrency) ที่ผู้ใช้สามารถซื้อขาย หรือโอนให้กันได้ 2)ใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการประมวลผล Smart Contract (ระบบสัญญาอัจฉริยะ)

Smart Contract เป็นระบบประมวลผลโปรแกรม และฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ทำให้ระบบ Smart Contract มีความน่าเชื่อสูง เที่ยงตรง และไม่สามารถแก้ไขตัวสัญญาที่เขียนไปแล้วได้ (ยกเว้นมีการระบุวิธีการแก้ไขในตัว Smart Contract นั้น ๆ ไว้ก่อนแล้ว)

ด้วยความสามารถของระบบ Smart Contract นี้เอง ทำให้ Ethereum สามารถออกเหรียญโทเค็น (ERC-20) เพิ่มเติมในระบบได้ อีกทั้งยังสามารถสร้าง DApp (App แบบไร้ศูนย์กลาง) และระบบ DeFi (ระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง) ได้อีกด้วย

Tether (USDT)

Tether(USDT)  นั้นเป็น Cryptocurrency ประเภท Stablecoin ที่มีมูลค่าเทียบเท่า U.S. Dollar ออกโดย Tether Operations Limited.

ด้วยความที่ USDT มีมูลค่าเทียบเท่า USD ทำให้คนนิยมนำไปใช้เป็นคู่การซื้อขายที่ทดแทนสกุลเงิน USD โดยตรง และเป็นเหรียญที่ใช้พักเงินระหว่างรอการซื้อขาย Cryptocurrency อื่น ๆ ได้

USDT นี้สร้างด้วยเทคโนโลยี ERC-20 โดย Tether Operations Limited. เป็นผู้ผลิตออกมาในตลาด และซื้อคืนกลับจากตลาด โดยทาง Tether Operations Limited. ได้ชี้แจ้งว่ามีการ backed ด้วยสินทรัพย์จริง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวปไซด์ของ Tether Operations Limited. ได้โดยตรง

Dai (DAI)

DAI เป็นเหรียญที่มีมูลค่าคงที่ (Stable coin) เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ โดยทุกเหรียญ DAI จะมีเงิน Cryptocurrency ค้ำประกันอยู่ภายใต้การดูแลของ MakerDAO เหรียญ DAI จึงเป็นเหรียญ Stable coin ที่มีความเป็น Decentralized สูง

USD Coin (USDC)

USD Coin หรือรู้จักกันในชื่อย่อว่า USDC เป็นเหรียญที่มีมูลค่าคงที่ (Stable coin) เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ โดยทุกเหรียญ USDC จะมีเงินดอลล่าร์ค้ำประกันอยู่ภายใต้การดูแลของ Circle ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Coinbase และถูกควบคุมโดยกฏหมายทำให้มีความน่าเชื่อถือ

Compound (COMP)

Compound เป็นโปรโตคอลบน Ethereum blockchain ที่สร้างตลาดเงินซึ่งเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ได้มาจากอัลกอริทึมโดยพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานสำหรับสินทรัพย์ซัพพลายเออร์ (และผู้ยืม) ของสินทรัพย์โต้ตอบโดยตรงกับโปรโตคอลรับรายได้ (และจ่าย) อัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยไม่ต้องเจรจาเงื่อนไขต่างๆเช่นระยะเวลาครบกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือหลักประกันกับเพื่อนหรือคู่สัญญา

Uniswap (UNI)

Uniswap เป็นโปรโตคอลสำหรับการแลกเปลี่ยนโทเค็น ERC-20 แบบไร้ศูนย์กลาง ไร้คนควบคุม โดยระบบ Smart contract ของ Uniswap จะคำนวนอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ อีกทั้งยังอนุญาติให้ทุกคนเป็นผู้ให้สภาพคล่อง (Liquidity Provider) ให้กับระบบ และจะได้ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเป็นการตอบแทน

Uniswap เป็นเหรียญที่มีจุดหมายในการ “แสดงสิทธิ” ในการบริหารจัดการ กำหนดความเป็นไป กำหนดค่า Parmeters ต่าง ๆ ในระบบ กำหนดการแจกจ่ายปันผล กำหนดการนำเงินกองทุนไปใช้ ซึ่งทุกกระบวนการที่กล่าวมานั้น กระทำผ่าน On-chain governance (ระบบการ vote ผ่าน Smart contract) ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย 1 เหรียญมีค่าเท่ากับ 1 เสียง

การดำเนินการใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ จะกระทำผ่าน Smart contract อีกชุด ที่ถูกนำเสนอเข้ามาพร้อมกับ Proposal เพื่อให้ทุกคนได้โหวตกัน และเมื่อผ่านการโหวต (Win) ระบบจะ Execute คำสั่ง Smart contract นั้น ๆ ทำให้การันตีได้ว่า ผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติจะเป็นไปตามการโหวตจริง ๆ

SushiSwap (SUSHI)

Sushi Swap เป็นเหรียญที่เกิดขึ้นบนแพรตฟอร์มของ Sushiswap ซึ่งเป็นแพรตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลยอดนิยมอีกหนึ่งแห่ง โดยผู้ใช้งานที่มีเหรียญ Sushi สามารถมีส่วนร่วมกับการกำหนดทิศทางของแพรตฟอร์มนี้

MakerDAO (MKR)

MakerDAO เป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจและไม่ได้รับอนุญาตที่อนุญาตให้ผู้ใช้ยืมเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีการตรึง Stablecoin ที่เรียกว่า Dai กับสินทรัพย์โทเค็นของพวกเขาและเพื่อให้ได้มาซึ่งเสถียรภาพด้านราคาในสกุลเงินดิจิทัลสร้างโอกาสในการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจโดยไม่ต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม

แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมได้รับการจัดการโดยชุดสัญญาอัจฉริยะแทนที่จะเป็นธนาคารทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างมากและสภาพคล่องทั่วโลกดีขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญกับการรวมทางการเงินและความยั่งยืนโปรโตคอลที่ไม่ได้รับอนุญาตของ MakerDAO จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและช่วยให้การเงินในจุดที่ก่อนหน้านี้แทบจะเป็นไปไม่ได้

MakerDAOกำลังทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งหลายรายที่ช่วยเราเชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงของบล็อกเชน สิ่งนี้ช่วยให้ บริษัท และบุคคลทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จาก Stablecoin แบบกระจายศูนย์ของเราด้วยการแลกเปลี่ยนกับ FIAT ในพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย

OmiseGO (OMG)

OmiseGO (OMG) คือแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างบน Ethereum platform ในลักษณะแบบกระจายศูนย์  โดยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการทำธุระกรรมทางการเงินได้ง่ายขึ้น  มีค่าธรรมเนียมราคาถูกและใช้ระยะเวลาในการทำธุระกรรมได้รวดเร็ว เช่น การโอนเงินระหว่างประเทศ  หรือ แม้แต่การแลกเปลี่ยนส่ิงอื่นๆที่มีมูลค่าได้ เช่น แลกเปลี่ยนคะแนนสมสมแต้มบัตรเครดิต หรือ อื่นๆที่มีมูลค่าแปลงมาเป็นดิจิทัลได้

เป้าหมายของ OmiseGo จะมี Product ออกมาทั้งหมด 3 อย่างด้วยกันคือ  
1. White Label Wallet  เป็น Open Source ที่จะทำธุระกรรมอยู่บน OMG Network    
2. Decentralize Exchange  เป็น ศูนย์ซื้อขายแบบไร้ตัวกลาง  ที่สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลได้
3. OMG Network  เป็น Network ที่ใช้เทคโนโลยี  Plasma  ช่วยให้รองรับการทำธุระกรรมได้รวดเร็ว

KyberNetwork (KNC)

KyberNetwork (KNC) เป็นโทเค็น Ethereum ที่ใช้สำหรับชำระค่าธรรมเนียมบนเครือข่าย Kyber

KNC ใช้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม Kyber Network เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ใช้เครือข่ายที่แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องเสียค่าธรรมเนียม (KNC) ซึ่งช่วยป้องกันการซื้อขายแบบล้างKNC ยังสามารถใช้สำหรับการกำกับดูแลบนเครือข่าย Kyber โดยพิจารณาจากจำนวน KNC ที่ผู้ใช้ถือ

นอกจากนี้ผู้ใช้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะได้รับสภาพคล่องทันทีเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

BandToken (BAND)

Band Protocol  เป็นแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆจากโลกแห่งความจริง เช่น ข้อมูลแมตแข่งกีฬา , ผลแข่งกีฬา , สภาพอากาศ , ข้อมูลหุ้น และอื่นๆ  เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในระบบบล็อกเชนด้วย Smart Contract   เพราะในระบบเครือข่ายของบล็อกเชนนั้นไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจริงที่น่าเชื่อถือนอกเครือข่ายของตน  ทำให้ Band Protocol ทำหน้าที่เหมือนเป็นจิ๊กซอว์ตรงกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลจากโลกแห่งความจริง ไปสู่เครือข่ายบล็อกเชน

Chain Link (LINK)

Chain Link กำลังพัฒนามิดเดิลแวร์บล็อกเชนที่ปลอดภัยซึ่งตั้งใจจะเชื่อมต่อสัญญาอัจฉริยะข้ามบล็อกเชนโดยอนุญาตให้สัญญาอัจฉริยะเข้าถึงทรัพยากรนอกเครือข่ายที่สำคัญเช่นฟีดข้อมูลเว็บ API และการชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารแบบเดิม

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ คือการสร้างสัญญาอัจฉริยะที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงจำเป็นต้องใช้อินพุตหลายตัวเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพตามสัญญาเช่นเดียวกับเอาต์พุตหลายรายการที่จะส่งผลกระทบต่อระบบภายนอกและ / หรือส่งการชำระเงินเพื่อทำสัญญาอัจฉริยะ Chainlink ให้สัญญาอัจฉริยะของคุณด้วยอินพุตและเอาต์พุตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด

Binance USD (BUSD)

BUSD เปิดตัวร่วมกับ Paxos และ Binance
Paxos เป็นผู้ดูแล USD และเป็นผู้ออก BUSD Paxos เป็น บริษัท เทคโนโลยีทางการเงินที่นำเสนอโซลูชั่นบล็อกเชนสำหรับสถาบันการเงินระดับโลก นำเสนอ Bankchain ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชำระบัญชีบล็อกเชนที่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของตลาดหลังการซื้อขายและ กระบวนการระบบด้านหลังในตลาดทุนและบริการชำระบัญชี บล็อกเชน สำหรับทองคำที่ไม่ได้ปันส่วน

ปัจจุบัน Paxos ดำเนินธุรกิจ stablecoin สามประเภท ได้แก่ PAX, PAXG และ BUSD

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ Paxos กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินขึ้นใหม่ โดยมีความต้องการที่จะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินใด ๆ ไปได้ทุกที่ในทันที - และด้วยเหตุนี้จึงทำให้การเข้าถึงเศรษฐกิจใหม่ทั่วโลกเป็นไปอย่างไม่ติดขัด

Paxosใช้แนวทางสองแง่ในการกำหนดกฎข้อบังคับที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินในปัจจุบันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สิ่งนี้ช่วยให้ Paxos สามารถดำเนินการเป็นประตูระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับอนาคตดิจิทัล

0x Protocol (ZRX)

0x Protocol (ZRX) เป็นโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดหาแพลตฟอร์มฟรีสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันและองค์กรต่างๆเพื่อสร้างบริการที่มีฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

0x เป็นโทเค็น ERC-20 ที่ให้แพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการรองรับโทเค็นทั้งหมดที่ออกด้วย Ethereum blockchain แพลตฟอร์ม 0x ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการปรับขนาดและใช้สำหรับนักพัฒนาที่มีทรัพยากรค่อนข้างต่ำ

แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้สำหรับงานพัฒนาที่หลากหลายเช่นการแลกเปลี่ยน crypto การจัดเก็บข้อมูลตลาดการทำนายและกรณีการใช้งานอื่น ๆ

Wrapped BTC (WBTC)

WBTC ย่อมาจาก Wrapped Bitcoin เป็นโทเค็น ERC20 ที่เทียบเท่ากับ Bitcoin โดย หนึ่ง WBTC จะเท่ากับหนึ่ง BTC (1:1) การเป็นโทเค็น ERC20 ทำให้การโอน WBTC เร็วกว่า Bitcoin ทั่วไป แต่ข้อดีที่สำคัญของ WBTC คือการรวมเข้ากับโลกของ Ethereum wallets, dapps และ smart contract

Loopring (LRC)

Loopring (LRC) เป็นโปรโตคอลการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบน Ethereum

Loopring (LRC) ช่วยในเรื่องการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ มีความรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และความปลอดภัยสูง โดยผู้ใช้สามารถเก็บสินทรัพย์ไว้ที่ตนเอง และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ทันทีแบบไม่ผ่านตัวกลาง เป็น exchange ที่ทำการ list order ของผู้ใช้งานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องทราบ private key และมีความสามารถที่จะรองรับ transaction ในปริมาณมาก

Synthetix Network (SNX)

SNX (Synthetix) คือ แพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบน Ethereum Platform โดยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงกับมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น หุ้น สกุลเงินในโลกแห่งความเป็นจริง สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และโลหะมีค่า เป็นต้น

Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token (BAT) เป็นโทเค็นที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานบน Brave Browser ซึ่งอยู่บน Ethereum Blockchain  

ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการโฆษณาดิจิทัลโดยการสร้างโทเค็นใหม่ที่ใช้แลกเปลี่ยนกันระหว่าง สื่อผู้เผยแพร่โฆษณา (Publishers)  ,  ผู้ลงโฆษณา (Advertisers) และ ผู้ใช้ (Users)  โดยแต่ละกลุ่มก็จะได้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปเช่น  
ผู้ลงโฆษณา(Advertisers)  ก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น , กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ตรงกลุ่มมากขึ้น , ลดการฉ้อโกงได้มากขึ้น

สื่อผู้เผยแพรโฆษณา  (Publishers) ก็จะได้รับ BAT Tokens จากพื้นฐานของกลุ่มผู้ใช้งานที่ดูโฆษณา รายได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของกลุ่มคนดูโฆษณา

ผู้ใช้ (Users) ก็จะได้รับ BAT Tokens จากการดูโฆษณาที่ตนเองสนใจ เป็นต้น

Aave Protocol (AAVE)

Aave Protocol (AAVE) เป็นโปรโตคอลทางการเงินแบบไร้ตัวกลาง ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถกู้ยืมคริปโตได้ ซึ่งผู้ให้กู้จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ และผู้กู้สามารถใช้คริปโตเป็นหลักประกันในการกู้เงินโดยใช้สภาพคล่องนี้ได้

นอกจากนี้ AAVE ยังมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมให้กับผู้ที่ถือเหรียญ Aave บนแพลตฟอร์มและยังทำหน้าที่เป็น Governance Token ซึ่งทำให้เจ้าของมีส่วนในการพัฒนาโปรโตคอลในอนาคต

Axie Infinity Shard (AXS)

Axie Infinity Shard (AXS) เป็นโทเคนของเกม Axie infinity ซึ่งทางผู้สร้างนั้นได้แรงบันดาลใจจากลักษณะการเล่นของ Pokemon โดยผู้เล่นสามารถเพาะเลี้ยงเหล่ามอนสเตอร์ที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งยังสามารถทำการต่อสู้ และสร้างอาณาจักรของตัวเองได้อีกด้วย

ในปี 2021 ผู้เล่นที่ได้รับ AXS สามารถใช้สิทธิในการกำกับดูแลนโยบายเกม กล่าวได้ว่า ผู้เล่นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล Axie อย่างแท้จริง

Fantom Token (FTM)

FTM เป็นเหรียญของแพลตฟอร์ม Fantom ซึ่งมีลักษณะแบบ directed acyclic graph (DAG) และให้บริการ Defi โดยใช้อัลกอริธึมของตนเอง

โดย FTM เป็นโทเคน proof-of-stake (PoS) ของแพลตฟอร์ม ซึ่งขับเคลื่อน ecosystem และใช้สำหรับการชำระเงิน ค่าธรรมเนียนเครือข่าย การ staking รวมถึงการกำกับดูแล โดย FTM ทำหน้าที่เป็นแกนหลักของการทำธุรกรรม และแพลฟอร์ม Fantom มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความรวดเร็วในการทำธุรกรรมผ่าน smart contract

Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion (SLP) เป็นโทเคนที่สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายเป็นรางวัลให้แก่ผู้เล่นในเกม Axie Infinity โทเคนมีลักษณะเป็นการใช้แทนค่าประสบการณ์ และสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างมอนสเตอร์ตัวใหม่

Yearn.Finance  (YFI)

Yearn.Finance  (YFI) เป็นบริการรวบรวมข้อมูลสำหรับนักลงทุนด้านการเงินแบบ Dercentralized  (DeFi) โดยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อให้นักลงทุนได้รับผลกำไรสูงสุดจากการทำฟาร์ม (Yield Framing)

สำหรับเป้าหมายของ Yearn.finance นั้นคือการลดความซับซ้อนของ DeFi ที่ขยายตัวตลอดเวลาให้กับสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีความถนัดในทางเทคนิค

“บริการของเราได้เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งเดิมเรียกว่า iEarn และได้มีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ใหม่ และนักพัฒนาได้เปิดตัวเหรียญภายในองค์กรที่มีชื่อว่า YFI”

dYdX Token (dYdX)

dYdX เป็น Governan Token ของแพลตฟอร์ม dYdX ซึ่งมีลักษณะเป็น decentralized exchange (DEX) โดยเหรียญดังกล่าวทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และใช้สำหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม ช่วยให้ Traders, Liquidity Providers และ Partners ซึ่งถือโทเคนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของชุมชน
ทั้งนี้ผู้ถือโทเคนจะได้รับสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมในการเทรดอีกด้วย

dYdX เป็นแพลตฟอร์มแบบ open-source พร้อมด้วยฟังก์ชั่น smart contract ซึ่งออกแบบมาเพื่อ ให้ยืม ขอยืม และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
แม้ว่า dYdX จะรองรับการซื้อขายแบบ spot แต่จุดเด่นของแพลตฟอร์มคือการซื้อขายอนุพันธุ์และ margin อันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยให้เหล่านักลงทุนสามารถเพิ่มผลลัพธ์ทางการเทรดผ่าน Leverage ได้
ถือได้ว่า dYdX เป็น DEX อีกแห่งหนึ่งที่รวมเครื่องมือทางการเงินขั้นสูงเข้ากับการกระจายอำนาจไว้ด้วยกัน

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปี 2020 จากทีมผู้สร้างผู้หลงรักสุนัข Shiba Inu ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ถือเหรียญทั้งสิ้น 544,000 ทางทีมผู้สร้างได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ShibaSwap และสามารถนำเหรียญดังกล่าวมาใช้เพื่อการขุดหรือ BURY token ก็ได้ และทีมผู้สร้างมีความตั้งใจในการสร้าง the best Decentralized Ecosystem (DECO) เป็นผลให้เหรียญดังกล่าวมีการเติบโตที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

illuvium (ILV)

illuvium (ILV) เป็นโทเคนของเกม illuvium อยู่บน Ethereum blockchain  (ERC-20) ตัวเกมมีการผสมผสานระหว่างการผจญภัยและการต่อสู้แบบ PvP

ซึ่งสิ่งมีชีวิตในเกมนี้มีชื่อว่า illuvial สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่นอกจาก illuviDEX ทำให้สะดวกต่อการซื้อขายโดยผู้ถือโทเคนดังกล่าวมีสิทธิในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเกมอีกด้วย

The Sandbox (SAND)

The Sandbox (SAND) เป็น utility token ที่อยู่บน ERC-20 และเป็นโทเคภายในเกม The sandbox โดยผู้เล่นสามารถสร้างและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างอิสระ

ทั้งผู้เล่นยังสามารถรายได้จากการ play-to-earn และสร้างสินทรัพย์ในรูปแบบ NFT บน The Sandbox พร้อมกับนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอิ่นๆ โดยผู้เล่นจะได้รับโทเคนประจำของเกม หรือ "SAND" เป็นการตอบแทนนั่นเอง

จุดเด่นที่ทำให้ The sandbox ไม่เหมือนใคร เพราะแพลตฟอร์มนี้ช่วยแนะนำเทคโนโลยีบล็อคเชนให้กับอุตสาหกรรมเกม ด้วยการสร้างจักรวาลที่เหล่านักเล่นเกมสามารถสร้างและรวบรวมสินทรัพท์ เรียกได้ว่า SAND เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกโลก Metaverse และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังกระแส Metaverse

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) ได้นิยามตัวเองว่า เป็นแพลตฟอร์มเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนโดย ethreum blockchain ที่ผู้เล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์และสร้างรายได้จากเข้าไปใช้แพลตฟอร์ม โดยในโลกเสมือนจริงนี้ผู้เล่นสามารถซื้อ, สำรวจ, ต่อเติม และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งผู้เล่นต้องใช้เหรียญ MANA เมื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนบน Decentraland

โดยเนื้อหาของ Decentraland เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาสื่อศิลปะใหม่ โอกาสทางธุรกิจ หรือแหล่งความบันเทิง นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบ VR เพื่อเพิ่มความสนุกในการท่องโลกเสมือนใบนี้ได้อีกด้วย

Gala (GALA)

Gala (GALA) เป็นโทเคน ที่อยู่บน ERC-20 และใช้ภายในระบบนิเวศของ Gala games
เรียกได้ว่า Gala games มีเป้าหมายที่ต่างออกไปจากเกมอื่นๆ เพราะภารกิจหลักของ Gala games คือการสร้างเกมบล็อคเชนที่ผู้เล่นต้องการเล่นจริงๆ และใช้เหรียญ GALA เป็นโทเคนหลักในการแลกเปลี่ยนบน Gala games

Gala games มีรูปแบบเหมือนโปรแกรมสำหรับเล่นเกมและสามารถหาซื้อเกมแบบถูกลิขสิทธิ์ เช่น Steam หรือ Origin
กล่าวคือ ภายใน Gala games นั้นมีเกมที่หลากหลาย เช่น  Spider tanks, Town star แต่เป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถเล่นได้ฟรีและมีร้านค้า NFT ที่ผู้เล่นสามารถใช้เหรียญ GALA เพื่อซื้อไอเทมต่างๆภายในเกม

Enjin Coin (ENJ)

Enjin Coin (ENJ) คือ คริปโทเคอร์เรนซีที่สร้างบนมาตรฐาน ERC-20 โดยออกแบบมาให้เป็นทั้งสกุลเงินในการซื้อขายไอเทมในเกม และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ภายในเกมได้อีกด้วย

Enjin coin เป็นร้านค้าดิจิทัล เช่น NFTs และทุกการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล (minting) บนแพลตฟอร์มของ Enjin จะต้องมีการล็อค ENJ ไว้ใน NFTs และลบออกจากระบบมุนเวียน (circulation) การ minting กับ ENJ ให้สิทธิประโยชน์มากมายแก่ผู้สร้างและผู้ใช้ เช่น ให้สภาพคล่อง หรือการมีฟังก์ชั่น "Melting" ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกคืนมูลค่า ENJ ของไอเทม เป็นต้น

Apecoin (APE)

Apecoin (APE) เป็น utility token สร้างบนมาตรฐาน ERC-20 และเป็นเหรียญที่ใช้ภายใน APE ecosystem เพื่อให้อำนาจและสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนในลักษณะการกระจายอำนาจ (decentralized community)

โดยผู้ถือครองโทเคนสามารถปกครองตนเองผ่านวิธีการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์ (decentralized governance) ภายใต้การควบคุมของ ApeCoin DAO จุดเด่นที่ทำให้ไม่เหมือนใคร

Apecoin ให้สิทธิแก่ผู้ถือครองมีส่วนร่วมใน ApeCoin DAO กว่า 62% ของ Apecoin ได้รับการจัดสรรให้กับ Ecosystem fund ซึ่งจะสนับสนุนในการขับเคลื่อนชุนชนตามผลโหวตของสมาชิก ApeCoin DAOและผลงาน NFT ของ Bored Ape Yacth Club ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคอลเลคชั่นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตอนนี้

GRT

The Graph (GRT) ซึ่งเป็นเหรียญของโปรโตคอลการจัดทำดัชนี(indexing protocol) สำหรับการสืบค้นข้อมูลเครือข่าย เช่น Ethereum และ IPFS ซึ่งขับเคลื่อนแอปพลิเคชันจำนวนมากทั้งใน DeFi และระบบนิเวศWeb3ที่กว้างขึ้นโดยทุกคนสามารถสร้างและเผยแพร่API แบบ subgraphsมีบริการโฮสต์ในการผลิตที่ช่วยให้นักพัฒนาเริ่มต้นสร้างบนThe Graph ได้ง่าย และเครือข่ายแบบกระจายอำนาจจะเปิดตัวในปลายปี2022 นี้ปัจจุบัน Graph รองรับข้อมูลการจัดทำดัชนีจากEthereum, IPFS และ POA และมีข่าวว่าจะเพิ่มเครือข่ายขึ้นในเร็วๆ นี้

โดย GRT จะเป็นเหรียญมาตรฐานERC-20 บน Ethereum blockchain ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรในเครือข่าย แก่ Indexers, Curators และDelegator ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากเครือข่ายตามสัดส่วนกับปริมาณงานที่ทำและสัดส่วนการถือหุ้นGRT โดย Indexers จะได้รับรางวัลจากการจัดทำดัชนี(การออกใหม่) และค่าธรรมเนียมการสืบค้น ในขณะที่ Curators จะได้รับส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการสืบค้นสำหรับกราฟย่อยที่พวกเขาส่งสัญญาณและ Delegators ได้รับส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้รับจากตัวสร้างดัชนีที่พวกเขามอบหมายให้

HT

Huobi Token (HT) ซึ่งเป็นเหรียญตั้งต้น (Native Token) ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลบน Huobi Global ซึ่งดำเนินการอยู่บนเครือข่าย Ethereum blockchain และเป็นไปตามข้อกำหนด ERC-20 มูลค่าของ HT ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนบนแพลตฟอร์มของHuobi แต่ปัจจัยอื่นๆ ก็มีผลกระทบเช่นกัน Huobi Token เป็นโครงการที่ค่อนข้างใหม่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนมกราคม 2018ได้รับความนิยมอย่างมากจากการเปิดตัว การมีเหรียญของตัวเองทำให้ Huobi สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ยืดหยุ่นเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่และขยายแพลตฟอร์มต่อไป

หน้าที่หลักอย่างหนึ่งของเหรียญHT คือการลดค่าคอมมิชชั่นสำหรับการดำเนินการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนและเมื่อใช้ HT ผู้ใช้ สามารถซื้อสถานะ VIP รายเดือนเพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนอกจากนี้ผู้ถือเหรียญ HT มีสิทธิ์ลงคะแนนในการตัดสินใจแลกเปลี่ยน และสามารถเข้าถึงกิจกรรมพิเศษก่อนใครจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างคือการที่ผู้ถือ HT นั้นสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญกับคริปโทเคอร์เรนซีอื่นได้ทุกเมื่อ

FLOW

Flow (FLOW) เป็นเหรียญสำหรับเครือข่าย Flow และเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่ที่ครอบคลุมและไร้พรมแดนหาก Flow เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เหรียญ FLOW จะเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนเครือข่าย

FLOW เป็นเหรียญที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายและแอปพลิเคชันทั้งหมดบนเครือข่ายโดย FLOW ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับชำระเงินรวมถึงสินทรัพย์สำรองระยะยาวสำหรับเศรษฐกิจของFlow ทั้งหมดนอกจากนี้ยังใช้สำหรับค่าธรรมเนียมและเข้าร่วมในการกำกับดูแลโปรโตคอลในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ Flow เป็น blockchain ที่รวดเร็ว กระจายอำนาจ และเป็นมิตรกับนักพัฒนาซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นรากฐานสำหรับเกม แอพ และทรัพย์สินดิจิทัลรุ่นใหม่ และ Flow เป็น blockchain ที่สร้างขึ้นโดยทีมที่พัฒนา blockchain และแพลตฟอร์ม สำหรับนักลงทุน เช่น CryptoKitties, Dapper Wallet, NBA Top Shot

MATIC

เหรียญ MATIC เป็นโทเคนหลักบน Matic network ซึ่งสร้างขึ้นตามมาตรฐานERC-20 บน Ethereum Blockchain ใช้ในการแจกจ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรม (gas) หรือการชำระบัญชีระหว่างผู้ใช้ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันภายในระบบนิเวศ บน Matic network

Polygon (ก่อนหน้านี้ คือ Matic network) เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดย Polygon ได้นิยามตนว่า Ethereum-scaling solution ซึ่งถูกจัดให้เป็น layer-2 aggregator อันมีเป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศที่หลากหลายของblockchain ที่สามารถเข้ากันได้ดีกับ Ethereum และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่าเดิมทั้งนี้ Polygon ส่งเสริมการเติบโตของ Web3 อีกด้วย

ในการใช้ Polygon นั้น เราสามารถสร้าง optimistic rollup chains, ZK rollup chains หรือ Stand-alone chain หรือ infra ชนิดอื่นๆที่เหล่านักพัฒนาต้องการซึ่งเหรียญ MATIC จะยังคงมีอยู่ และจะมีบทบาทความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆในการรักษาความปลอดภัยของระบบ และการเปิดใช้งานการกำกับดูแล

Gnosis (GNO)

GNO เป็นเหรียญของแพลตฟอร์ม Gnosis prediction market โดยเหรียญ GNO จะใช้สร้าง OWLToken อีกทีหนึ่ง ซึ่ง OWL นั้นจะสามารถสร้างขึ้นได้เมื่อมีการเปิดใช้งาน utility ของเหรียญ OWL ก่อน โดยกระทำการผ่านระบบสัญญาอัจฉริยะ

โดยมีลำดับการทำงานดังนี้ 1. ผู้ถือเหรียญ GNO ทำการล็อกโทเคนจำนวนหนึ่งในสัญญาอัจฉริยะ โดย GNO ที่ล็อกไว้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนได้ 2. ผู้ถือสามารถระบุระยะเวลาในการล็อกได้ โดยจำนวนโทเค็น OWL ที่สร้างขึ้นนั้น จะแปรผันตรงกับระยะเวลาที่ล็อกและจำนวนของโทเคน OWL ทั้งหมดในตลาด เมื่อการล็อกหมดอายุ GNO ที่ล็อกไว้จะหยุดสร้าง OWL และ GNO จะสามารถกลับมาถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนได้อีกครั้งหนึ่ง

Pax Dollar (USDP)

USDP เป็น Stablecoin ที่สามารถตรึงราคากับคริปโทเคอร์เรนซีหรือเงินเฟียต (fiat) และสามารถใช้ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ได้

จุดเด่นของ USDP คือ การลดความเสี่ยงด้านราคาในการทำธุรกรรมกับสินทรัพย์บล็อคเชนและเป็นเหรียญมาตรฐาน ERC-20 บนบล็อกเชน Ethereum ทั้งนี้ Paxos มีกฎบัตรจากกระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก(New York State Department ofFinancial Services) ที่อนุญาตให้ Paxos สามารถเสนอบริการที่มีการควบคุมภายในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลได้และโทเคนดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนโดย USD ในบัญชีที่ถือโดยบริษัทที่สถาบันรับฝากเงินของสหรัฐฯ อีกด้วย

กล่าวคือ USDP เป็น Fiat – collateralized stablecoin หรือ ที่เรียกว่า “เหรียญมูลค่าคงที่ซึ่งรับรองด้วยเงินเฟียต”โดยเงินเฟียตที่ได้รับรอง(banked) โทเคน USDP ก็คือ เงินดอลลาร์สหรัฐ   และ Pax Dollar (USDP) ยังมีการควบคุมและการแลกใช้ดอลลาร์สหรัฐ(USD) แบบ 1:1 Pax Dollar